CEBIT 2019

Veletrh CEBIT 2019 byl zrušen. Další informace naleznete na internetové stránce cebit.de.